VAT 0% | DERACOM Komputery Osobiste – Komputery – Laptopy – Kasy Fiskalne – RTV – AGD – Foto – Zabawki

VAT 0%

 

“Ustawa o podatku od towarów i usług” Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 t.j. ze zm. (art. 83 ust. 1 pkt. 26) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT 0% dla :

  • placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo wychowawcze),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Stawka podatku VAT 0% dotyczy dostawy następujących towarów:

  Nazwa towaru
1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2. Drukarki
3. Skanery
4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Zastosowanie obniżonej stawki VAT 0% dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest możliwe po dostarczeniu do DERACOM następujących dokumentów:

  1. Zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy.
  2. Zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową od zamawiającego. Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę (placówkę oświatową) działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia danej placówki oświatowej.

Pliki do pobrania:

Zamówienie VAT 0% – plik w formacie PDF