AKTUALNOŚCI | DERACOM Komputery Osobiste – Komputery – Laptopy – Kasy Fiskalne – RTV – AGD – Foto – Zabawki

AKTUALNOŚCI

Jest już nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, posiada już podpis Ministra i czeka na publikację.

Treść rozporządzenia można pobrać <<<TU>>>. 

Wynika z niego między innymi to, że w przypadku podatników świadczących usługi:

  • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon lub kół,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia,

korzystających do tej pory ze zwolnienia z tytułu obrotu, którzy:

  • po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.;
  • przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia ww. usług, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia (po 1 stycznia 2015 r.), świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie tych czynności, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu;
  • po dniu 31 grudnia 2014 r. rozpoczynają świadczenie ww. usług, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie tych czynności, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień z tytułu obrotu.

Z kolei w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadcząc ww. usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie tych czynności.